Lindevangs Have

Etableringen af Lindevang Haves nye tagboliger er en enestående chance for at løfte livskvaliteten for alle beboerne i AABs afdeling 11.
Tagprofilet mod gaden bevares, med tilføjelse af mindre kviste og vinduer integreret nænsomt i tagfladen. Mod gården foreslår vi en væsentlig ændring af tagprofilet der muliggør nye tidssvarende familieboliger og en stor fælles tagterrasse.

Tagboligerne skal altså ses som en del af en samlet vision for udvikling af ejendom og gårdmiljø, som sikrer øget livskvalitet, tilgængelighed og gode opholdsarealer for alle beboere - med miljømæssig og social bæredygtighed som centralt omdrejningspunkt.

Type: Familiebolig  / Bygherre: AAB  / Sted: Frederiksberg  / Landskab: Thing Brandt Landskab  / Ingeniør: DOMINIA A/S  / Øvrige samarbejdspartnere: Designansvarlig NOVA5 Niels Lund Petersen  / Status: Konkurrence 2017