Langelinieskolen

Den nye Langelinieskolen på Østerbro i København er en sammenlægning af Døveskolen på Kastelsvej og Langelinieskolen til Danmarks mest inkluderende skole. Dette afspejles overalt i arkitekturen, hvor blandt andet siddenicher i facaden giver et tilbagetrukket pauserum fra de store aktive lokaler, mens man stadig er en del af fællesskabet. Et komplekst byggeprogram giver mulighed for undervisning både individuelt og på tværs af årgange og klassetrin. Opgaven omfatter 400 nye fritidshjemspladser i en ny kvartcirkulær tilbygning med lysgårde og bløde linjer med fuld integration af de hørehæmmede elever. Inklusionen er indarbejdet i tæt sparring med personale, pædagogiske konsulenter, områdechefer og bygherres projektleder.

Type: Totalrådgivning, Folkeskole  / Bygherre: Københavns Kommune, KEjd  / Sted: 2100 København Ø  / Landskab: Thing Brandt  / Ingeniør: Wissenberg  / Størrelse: 3.900 m² nybyg, 11.800 m² ombyg  / Anlægssum: 160 mio. kr.  / Status: Afsluttet

Fælles forståelse

For at opnå en fælles forståelse for de to skolers respektive kulturer har NOVA5 arrangeret studietur til relevante skoler og fritidshjem i Berlin for ovennævnte arbejdsgruppe. På baggrund af byggeprogrammet er forløbet med brugerinddragelsen fortsat og detaljeret igennem en række konstruktive arbejdsgruppemøder og workshops. Byggearbejder er udført med skolen i fuldt brug, efter en nøje rokadeplan udarbejdet i tæt samspil med brugerne.