Skødstrup Børnehus

I Skødstrup dyrkes bevægelse og udeliv. Ved at lægge indgangspartier og krybberum i husets kerne og de indre facader, frigøres de ydre facader, så der er frit udsyn og tæt forbindelse til den omkringliggende have. Indenfor er rum og cirkulationszoner indrettet, så de animerer til en sund og aktiv hverdag.

Type: Daginstitution  / Bygherre: Aarhus Kommune  / Sted: Skødstrup  / Landskab: WAD Landskab  / Ingeniør: D.A.I. rådgivende ingeniører  / Entreprenør: LPH Byg  / Øvrige samarbejdspartnere: Ginnerup Arkitekter  / Status: Konkurrence 2018

aktivitet i landskabet

Ved en placering nord-øst på grunden, skabes en direkte kontakt til adgangszonen hvor der er plads til både cykler, barnevogne og biler. Herfra udnyttes terrænet til naturlig opsamling af vand, som også kan bruges aktivt som et pædagogisk element i landskabet, og omkring huset skabes varierende opholds- og legezoner for alle.