Hørsholm Idrætspark

Renoveringen af Hørsholm Idrætspark er en sund blanding af idéoplæg fra kommunen kombineret med brugerønsker. Interessenter fra henholdsvis Hørsholmhallen, Hørsholm Skøjtehal samt Idrætsparkens øvrige brugere har været inddraget. Forud for en grundig brugerinddragelse har vi udarbejdet forslag til en overordnet helhedsorienteret planlægningsstrategi for arealerne omkring Hørsholm Hallen, Skøjtehallen og en eventuel ny træningshal. Herefter er indsatsområderne prioriteret i fællesskab, så de forskellige tiltag i udviklingsplanen kan realiseres inden for den gældende økonomiske ramme.

Belieb it or not!

Type: Totalrådgivning, Idrætsbyggeri  / Bygherre: Hørsholm Kommune  / Sted: Rungsted Kyst  / Ingeniør: Hundsbæk og Henriksen rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Elkiær + Ebbeskov  / Størrelse: 2.500 m²  / Anlægssum: 34 mio. dk.  / Status: Afleveret i november 2016