Heibergskolen

Heibergskolen er en ny 2-sporet skole på Østerbro, etableret ved om- og tilbygning af to eksisterende bygninger. Dels en tidligere sociale højskole, fra slutningen af 1800-tallet, nyindrettet til mellemtrin og udskoling med fokus på differentieret undervisning. Derudover er specialskolen fra 1956 indrettet til indskoling med rummelige klasselokaler, karnapper og køkkennicher. Mod Randersgade er der opført en ny 1.500 m² infill med grupperum til fritidshjemmet Borgen, basislokaler for børnehaveklasser og en stor dobbelt gymnastiksal i gården.

Type: Folkeskole  / Bygherre: Københavns Ejendomme  / Sted: Østerbro, København  / Ingeniør: Rambøll  / Anlægssum: 100 mio. kr.  / Status: Afleveret