Galgebakken: Danmarks største renovering

Ikonbyggeriet Galgebakken i Albertslund er fra midt halvfjerdserne med ialt 644 boliger fordelt på gårdhuse, rækkehuse og etværelsesboliger. Formålet med helhedsplanen for området er, dels at udbedre byggetekniske skader, dels at fastholde boligområdet som et attraktivt sted at bo. NOVA5s renovering tager både hensyn til arkitekturen, og det helt særlige sociale fællesskab, der er blandt Galgebakkens beboerne.

Licitation afholdt i foråret 2021.

Type: Totalrådgivning, Andelsboligforening  / Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening, v/BO-VEST  / Sted: Albertslund  / Landskab: Marianne Levinsen Landskab ApS  / Ingeniør: Ingeniør, konstruktioner: Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører A/S. Ingeniør, installationer: Orbicon A/S  / Størrelse: 644 boliger, 65.500 m²  / Status: Licitation forår 2021

Update fra byggepladsen: Oktober 2020

Montage af lette facadeelementer og kraning af fiberbetonelementer til A-boligens prøvehus.

Demontering og nedrivning

Demontage af tagkonstruktion på B-boligen.

Stærkt beboerdemokrati

Galgebakken er bygget på et grundlæggende socialt tankesæt, hvor fællesskab og engagement er grundværdier for beboerne. Det har stillet
særlige krav til inddragelsen, hvor kommunikation og beboerinddragelse
har været en rød tråd i hele projektudviklingen. I afklarings- og
udviklingsfasen har beboerne været inddraget i processen via forskellige
temagrupper med det formål, at der både tages højde for beboerønsker og
behov, men også at beboerne bliver informeret og fagligt klædt på til
at tage del i projektet.

Ambitiøs helhedsplan

Den ambitiøse helhedsplan omfatter nye lette facader med nye dør- og vindueselementer, energirenovering, sokkelisolering, betonrenovering, nye vandinstallationer, etablering af ventilationsanlæg, totalrenovering af 995 baderum og renovering af udearealer.