Dalby GF

Udvidelsen af Dalby GF sker med en tilbygning direkte på den eksisterende nordfacade i fuld bredde og i samme teglsten, som nuværende. Vi forlænger pergolaen fra Dalbyhus og gentager de lodrette lameller på klubhusets nye høje facade, så hjørnet bliver markant og synligt.

Type: Klubhus & Omklædnignsfaciliteter  / Bygherre: Kolding Kommune  / Sted: Dalby  / Ingeniør: OBH-Gruppen A/S  / Entreprenør: Jakobsen & Blindkilde A/S  / Øvrige samarbejdspartnere: Projektleder: Hanne Vinkel Hansen; Designansvarlig NOVA5 (konkurrence) Niels Lund Petersen  / Status: Forventet færdig i 2020

klubhuset

Idrætshallen er et stort aktiv, da eleverne kan bruge det over dagen og særligt som udvidet ”skolegård”, når vejret er dårligt.
Ved at gentage de oprindelige mursten og forlænge pergolaen fra Dalbyhus samt gentage temaet med lodrette lameller på klubhusets nye høje facade, skaber vi en bygning i samspil med det eksisterende. En ny terrasse med overdækning bliver buffer mellem ude og inde. Der er adgang fra flere steder i omklædningen, og arealet kan både bruges til udspisning og mere lavpraktiske aktiviteter som støvlevask, udstrækning m.m.