CASA NOVA #2: et bæredygtigt byggeri

CASA NOVA – træbaseret byggesystem op til 5 etager


Værdigrundlaget for vores arbejder hos NOVA5 Arkitekter er at vores byggerier skal være totaløkonomiske – både når det gælder holdbarhed, sundt indeklima, bygbarhed og en klar byggeproces.

Tegnestuen har en lang historie med at tænke tektonisk, når vi tænker måden at bygge på. Mange af vores projekter er baseret på forsøgsbyggeri, hvor vi med offentlig støtte udfordre processer og produktudvikling.
På baggrund af en konkurrence til ”Proces og Produktudvikling i byggeriet” udskrevet i 1995 af Erhvervsfremmestyrelsen, fik konsortiet CASA NOVA (NOVA5 arkitekter, Cowi, og C.G. Jensen) en 1. præmie om udvikling af ”etageboligbyggeri i trækonstruktion”.

CASA NOVA udviklede et træbaseret byggesystem til bygninger op til 5 etager, hvilket efter flere udførte forsøgsbyggerier medførte en ændring af Bygningsreglementet.

Type: Almen bolig  / Øvrige samarbejdspartnere: Vium Arkitekter, Fonden for Billige Boliger

CASA NOVA ”2 – massiv trækonstruktion / CLT byggeri – INVITÉR NATUREN INDENFOR

NOVA5 Arkitekter har længe haft et ønske om at tænke nye byggeprocesser i vores nybyggerier bl.a. på baggrund af vores arbejde for Byggeskadefonden, hvor vi desværre ofte må konstatere at der er stor risiko for indbygning af fugt i lette konstruktioner og efterfølgende tætte byggerier med indeklimaproblemer.

Vi har sammen med Vium arkitekter udviklet en model for boligbebyggelse i bærende CLT konstruktion, som giver en stor grad af frihed i designprocessen, enklere byggeproces, sundere indeklima.

CLT INDEKLIMA

CLT – massivt træelementer har flere fordele:

-God isoleringsevne, mindre vægtykkelse.
-Fugtregulerende materiale der optager og afgiver fugt - sundt indeklima
-Gode akustikregulerende egenskaber
-Stor designfrihed
-Æstetik og stoflighed, smukt materiale, ingen vedligeholdende malerbehandling
-Sundhed, bedre søvn, beroligende, antibakteriel
-CO2 venligt at producere

CLT – BYGGEPROCESSER

Enklere byggeproces.

-Billig transport – lettere elementer flere samtidig -Enkel byggeteknik
-Nem montage / kort byggetid
-Lav egenvægt – mindre og billiger fundering
-Prisneutralt