Byggefællesskab

NOVA5 har sammen med Kuben Byg og Vium Arkitekter udarbejdet et forslag til hvordan et nybyggeri til byggefællesskab kan se ud for de kommende beboerne, hvor forhandlinger og beslutninger har foregået i et tæt samarbejde med beboerne. Projektets fokus er på at skabe en grobund for det tilfældige og tvangfrie fællesskab med respekt for enkeltes behov for det private liv.

Bebyggelsen består af 24 boliger, som er et optimalt antal for at opnå et godt og sikret fællesskab, og overdækket fælles have og uderum, hvor i løbet af planlægningsproces har vi taget højde for rummenes multifunktionalitet, social bæredygtighed og værdierne, som social samvær, tilgængelighed, tryghed, menneskelig potentiale.

Type: Almen bolig, bygherrerådgivning  / Øvrige samarbejdspartnere: Vium Arkitekter, Fonden for Billige Boliger

Det spontane møde

I byggefælleskabet er der plads til at være sig selv i egen bolig og samtidigt nyde de forskellige grader af fællesskab, som kan til- eller fravælges efter behov, ønske og situation. Yderligere er ”det spontane møde” indarbejdet i byggeriet og landskabsdesign.

Udenfor hver bolig er der planeret en semiprivatzone i form af niche, hvor der kan placeres en bænk eller et andet siddemøbel. På den måde kan man alene eller sammen med sin nabo drikke en kop kaffe og iagttage livet i fælleshaven. Køkkenet i boligen er placeret ud mod fælleshaven, så der naturligt skabes en visuel kontakt med passerende naboer. Herfra gradueres privatheden, så der altid er mulighed for at trække tilbage mod den private have eller altan på 1. sal.

Yderligere leder stier og adgangsveje til og passerer igennem fælleshaven for at integrere naturen ind i bebyggelsen og sikre en naturlig del af et socialt kredsløb.

Plads til et rart klima

Bygningskomplekset er sluttet om en glasoverdækket fælleshave med mulighed for at etablere diverse sociale aktiviteter, som havedyrkning, madklub, filmaftener m.m. Et sammenknyttet glastag skaber en følelse af den nære kontakt med sine naboer og et rart indeklima uanset vejr og vind. Tagoverdækningen og to etages plan sikrer også at beboerne har et overblik over rummet og skaber forbindelse til stedet, som giver tryghed til beboerne. De grønne områder i den fælles have appellerer godt til menneskelige sanser og skaber tryghedsfølelse og ro.

Bæredygtige materialer

Træ er et naturmateriale, som dufter godt og er rart at være i nærheden af. Derfor har vi tænkt om at plante forskellige typer af træer og planter og installere bede og højbede med trækanter, som ”vok­ser” ud af fælleshavens gulvflade.

Byggefællesskabets ydre facader er tænkt i en neutral skærmtegl, som er robust mod vejr og vind. Skærmteglen er bæredygtig og nærmest vedligeholdelsesfri og passer godt ind i et eventuelt ønske om at ville efterleve bæredyg­tige principper.