Bo42 Søndergården

Søndergården i Rønne på Bornholm har igennem mange år trængt til en gennemgribende renovering af alle boligerne. Med Økonomisk støtte fra Landsbyggefonden har det været muligt at fremtidssikre bebyggelsen gennem helhedsplanen, der skal udbedre byggeskader, fremtidssikre bebyggelsen og boligerne, sikre en stabil leje i fremtiden, hvor der ikke opstår akutte renoveringsbehov og at de nødvendige renoveringer gennemføres til en konkurrencedygtig leje. Hertil har en øgning af tilgængeligheden også været en forudsætning for støtten.

Type: Almene boliger  / Bygherre: Bo42  / Sted: Rønne, Bornholm  / Ingeniør: Steenberg Tegnestue ApS  / Størrelse: 94 boliger  / Anlægssum: 61,5 mio. kr.  / Status: Afleveret, Færdiggjort udbudsprojekt

Helhedsplanen

Projektet omfatter teknisk rådgivning i forbindelse med realisering af Helhedsplan for Bo42 Søndergårdens bebyggelse, som er opdelt i 2 byggeafsnit i Rønne på Bornholm. Det samlede antal boliger ændres fra 95 til 94 boliger, idet der indgår renovering af konstruktioner og installationer, sammenlægning af lejligheder samt etablering af tilgængelighedsboliger i Helhedsplanen.

Helhedsplanen for Søndergården I og II indeholder blandt andet at renovering af boligers tage (ikke alle boliger), køkkener, badeværelser, gulve, ventilationsanlæg og meget andet. Tiltagene varierer fra boligtype til boligtype. Det vil sige, at alle boliger får mekanisk ventilationsanlæg, etableret nye gulvbelægninger, installeret radonforanstaltninger hvis nødvendigt, bliver malet indvendigt, renoveret elinstallationer, nyt køkken, nyt badeværelse og renoveret VVS installationer inkl. modernisering og forbedring af tilgængeligheden til en række boliger.

Fællesfaciliteterne bliver også renoveret og forbedret og der bliver etableret en fælles miljøstation.