AL2bolig afd. 108 & 109, Lindeparken og Digtergangen

Afdeling 108, Lindeparken og 109, Digtergangen, som tilsammen råder over 175 boliger, står begge overfor en gennemgribende transformering af boligerne, blokkene og rammerne omkring dem. Bygherre Al2bolig har valgt NOVA5 arkitekter sammen med totalrådgiver Pluskontoret Arkitekter og Niras, som underrådgiver.

De to helhedsplaner, som beboerne vedtog tilbage i april, tager afsæt i visionen om at renovere med respekt og værne om den arkitektoniske kulturarv, som kendetegner begge afdelinger. Med støtte til en række forundersøgelser fra Realdania håber vi at kunne bevare de ikoniske gule mursten, som sammen med de murede og vinklede altaner, udgør et klassisk eksempel på 1950’erne og 60’ernes etagebyggeri.

Type: Almene boliger  / Bygherre: AL2Bolig  / Sted: 8230 Åbyhøj  / Ingeniør: Niras  / Øvrige samarbejdspartnere: Pluskontoret, Totalrådgiver  / Størrelse: Lindeparken: 5.944 m2, Digtergangen: 6.396 m2  / Anlægssum: 108 mio. kr.  / Status: Under projektering

Udformning

De to afdelinger er beliggende tilbagetrukket ved krydset mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej. Afdelingerne består af sammenlagt 78+81 almene boliger, 16 ungdomsboliger samt 4 erhverslejemål mod Silkeborgvej.

Afdelingerne er fornuftigt afskærmet fra trafikstøj, men har god adgang til infrastruktur, herunder skole, indkøb og naturområde ved Brabrand Sø.
Afdelingerne er et smukt og gennemarbejdet eksempel på det murede almene byggeri fra 1950’erne og 1960’erne. Blokkene er opført med facader i gule teglsten, hvide vinduer og eternit på tagene. Bygningerne er opført med en lav taghældning og saksespær. Boligerne er velindrettede efter datidens standarder for plads i bad og køkken. Altanerne er lavet i beton, og beklædt med tegl som resten af facaden.

Indretningen af udearealerne skal være med til at skabe et stærkt beboerfælleskab på tværs af boligtyper og designes til alle aldersgrupper med opholdsarealer og legepladsinventar med fokus på lave vedligeholdelsesomkostninger.