8. marts 2021

BYGHERRERÅDGIVNING, GREVE KOMMUNE

Greve Kommune er i den heldige situation at der i øjeblikket er befolkningstilvækst fra især unge børnefamilier. Dette udfordrer dog den eksisterende kapacitet i kommunens dagtilbud, hvorfor der fremadrettet skal arbejdes med at skabe flere moderne m2, som understøtter det pædagogiske arbejde og fokuserer på det gode børneliv!


Vi har netop afleveret og præsenteret vores tilbud på den 4-årige rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende daginstitutionskapacitet i Greve Kommune sammen med Niras – vi krydser fingre!

2. marts 2021

Samlokalisering af medarbejdere på Bornholm

Vi har netop afleveret tilbud på en spændende opgave for Bornholms Regionskommune hvor Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte en proces med dels at samle medarbejdere på færre matrikler, dels at udvikle det tidligere Uddannelsescenter i Knudsker til et kommende rådhus. I første delopgave skal der udarbejdes en samlet plan for fordeling af medarbejdere på grundlag af en omfangsrig medarbejderinddragelse, samt et bygnings- og planmæssigt overblik. I anden del af opgaven skal der udarbejdes et projekt for samling af medarbejdere, som skal ligge til grund for EU-udbud, hvor der videre skal varetages bygherrerådgivning i forbindelse med anlæg af rådhuset i Knudsker. Vi har udarbejdet tilbuddet i samarbejde med den lokale tegnestue Steenberg, og krydser fingre for et videre samarbejde på opgaven.

4. februar 2021

Praktikanterne kommer!

Vi byder også velkommen til Emil Dithmer Schultz, bygningskonstruktørpraktikant, som vil blive kyndigt vejledt af nyuddannede bygningskonstruktører Martin og Mikkel.

1. februar 2021

Hurra til vores tidligere konstruktørpraktikanter!

Vi byder velkommen til 2 nye bygningskonstruktører, Mikkel Andersen og Martin Gelting Larsen. De har begge ydet en stor indsats på tegnestuen under praktikperiode, så vi er rigtigt glade for at vi nu hvor de er.

Færdiguddannende kan fortsætte hos os, da de begge både fagligt og socialt er en stor genvisit for NOVA5.

29. januar 2021

Velkommen til Thomas Iversen

Thomas har gennem de sidste mange år fungeret som sagsarkitekt og byggeleder – senest hos Rørbæk og Møller Arkitekter, hvor han har oparbejdet en solid erfaring indenfor moderne undervisningsbyggeri. Thomas har flair for entydig, klar kommunikation og i kombination med et roligt temperament skal han hjælpe til med at styre vores projekter sikkert og effektivt i mål.

Vi har glædet os til at få Thomas med ombord hos NOVA5!

26. januar 2021

PRÆKVALIFICERET

Helhedsrenovering af 3 skoler i København

Vi glæder os over at være blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på helhedsrenovering af Heibergskolen, Strandvejsskolen og Korsager skole i Brønshøj. Vi er i fuld gang med tilbudsarbejdet sammen med Lyngkilde Rådgivende Ingeniører - og ser frem til det videre samarbejde!