16. juni 2021

TO SKOLER I KØBENHAVN

Hurra! Vi er glade for at kunne annoncere at NOVA5 i samarbejde med Lyngkilde Rådgivende Ingeniører har vundet konkurrencen om helhedsrenovering og modernisering af Heibergskolen og Strandvejsskolen med Byggeri København som bygherrer.

Heibergskolen er i 2003 opført af NOVA5 og det er derfor en særlig fornøjelse at komme tilbage og arbejde videre med skolen. Vi ser frem til at bruge vores mange års erfaring og viden om undervisningsmiljøer og skabe gode rammer for inklusion, læring og dynamisk undervisningsform.

3. juni 2021

TO HELHEDSPLANER I ÅBYHØJ VUNDET!

Afdeling 108, Lindeparken og 109, Digtergangen, som tilsammen råder over 175 boliger, står begge overfor en gennemgribende transformering af boligerne, blokkene og rammerne omkring dem. Bygherre Al2bolig har valgt NOVA5 Arkitekter og Niras med Pluskontoret Arkitekter i front, som totalrådgivere.

Renovering med respekt

De to helhedsplaner, som beboerne vedtog tilbage i april, tager afsæt i visionen om at renovere med respekt og værne om den arkitektoniske kulturarv, som kendetegner begge afdelinger. Med støtte til en række forundersøgelser fra Realdania håber vi at kunne bevare de ikoniske gule mursten, som sammen med de murede og vinklede altaner, udgør et klassisk eksempel på 1950’erne og 60’ernes etagebyggeri.
“Lindeparken og Digtergangen er gode eksempler for guldalderen i den almene bygningskultur med både de arkitektoniske styrker og byggetekniske svagheder – det er meget spændende at få mulighed for at arbejde med byggerier fra denne periode ” siger Suna Cenholt, partner i Pluskontoret Arkitekter.

Vi ser frem til at fremtidssikre og viderebringe den vigtige kulturarv sammen med bygherres team og resten af totalrådgiverteamet – og ikke mindst glæder vi os til beboerprocessen, som er et bærende element i helhedsplaner som disse.

17. maj 2021

NOVA5 søger praktikanter!

Vil du gerne prøve dine kræfter på en tegnestue? NOVA5 søger arkitekt- og konstruktørpraktikanter til efterårssemester 2021. Praktikpladserne tilbydes i en periode på mindst 5 måneder, der starter i september 2021.

Du vil blive en del af et tværfagligt projektteam på tegnestuen og få tilkoblet en mentor som vil følge dig gennem hele forløbet. Som praktikant hos NOVA5 Arkitekter indgår du i tegnestuens øvrige teams, hvor opgaverne kan variere fra indledende skitsering, modelarbejde, konkurrencer og bearbejdning i projektering.

Vi forventer at du er engageret, nysgerrig og god til at indgå i teamarbejde. Vores mål er at du under dit praktikophold hos NOVA5 både dygtiggøre dig og bliver rustet til arbejdet i en arkitektvirksomhed.

Hvis det lyder som noget for dig, så kontakt vores direktør Hanne Vinkel Hansen på hvh@nova5.dk

Linket til jobopslaget

9. april 2021

BYGHERRERÅDGIVNING, GREVE KOMMUNE

JUBII - vi har vundet den 4-årige rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende daginstitutionskapacitet i Greve Kommune sammen med Niras! Vi skal sammen med Greve kommune definere tydelige rammer for inkluderende børnemiljøer til understøttelse af leg, læring, udvikling og generel dannelse i stærke fællesskaber for børn og voksne. Vi er allerede i fuld gang med det spændende arbejde og glæder os til samarbejdet fremadrettet.

8. marts 2021

BYGHERRERÅDGIVNING, GREVE KOMMUNE

Greve Kommune er i den heldige situation at der i øjeblikket er befolkningstilvækst fra især unge børnefamilier. Dette udfordrer dog den eksisterende kapacitet i kommunens dagtilbud, hvorfor der fremadrettet skal arbejdes med at skabe flere moderne m2, som understøtter det pædagogiske arbejde og fokuserer på det gode børneliv!


Vi har netop afleveret og præsenteret vores tilbud på den 4-årige rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende daginstitutionskapacitet i Greve Kommune sammen med Niras – vi krydser fingre!

2. marts 2021

Samlokalisering af medarbejdere på Bornholm

Vi har netop afleveret tilbud på en spændende opgave for Bornholms Regionskommune hvor Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte en proces med dels at samle medarbejdere på færre matrikler, dels at udvikle det tidligere Uddannelsescenter i Knudsker til et kommende rådhus. I første delopgave skal der udarbejdes en samlet plan for fordeling af medarbejdere på grundlag af en omfangsrig medarbejderinddragelse, samt et bygnings- og planmæssigt overblik. I anden del af opgaven skal der udarbejdes et projekt for samling af medarbejdere, som skal ligge til grund for EU-udbud, hvor der videre skal varetages bygherrerådgivning i forbindelse med anlæg af rådhuset i Knudsker. Vi har udarbejdet tilbuddet i samarbejde med den lokale tegnestue Steenberg, og krydser fingre for et videre samarbejde på opgaven.

4. februar 2021

Praktikanterne kommer!

Vi byder også velkommen til Emil Dithmer Schultz, bygningskonstruktørpraktikant, som vil blive kyndigt vejledt af nyuddannede bygningskonstruktører Martin og Mikkel.

1. februar 2021

Hurra til vores tidligere konstruktørpraktikanter!

Vi byder velkommen til 2 nye bygningskonstruktører, Mikkel Andersen og Martin Gelting Larsen. De har begge ydet en stor indsats på tegnestuen under praktikperiode, så vi er rigtigt glade for at vi nu hvor de er.

Færdiguddannende kan fortsætte hos os, da de begge både fagligt og socialt er en stor genvisit for NOVA5.

29. januar 2021

Velkommen til Thomas Iversen

Thomas har gennem de sidste mange år fungeret som sagsarkitekt og byggeleder – senest hos Rørbæk og Møller Arkitekter, hvor han har oparbejdet en solid erfaring indenfor moderne undervisningsbyggeri. Thomas har flair for entydig, klar kommunikation og i kombination med et roligt temperament skal han hjælpe til med at styre vores projekter sikkert og effektivt i mål.

Vi har glædet os til at få Thomas med ombord hos NOVA5!

26. januar 2021

PRÆKVALIFICERET

Helhedsrenovering af 3 skoler i København

Vi glæder os over at være blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på helhedsrenovering af Heibergskolen, Strandvejsskolen og Korsager skole i Brønshøj. Vi er i fuld gang med tilbudsarbejdet sammen med Lyngkilde Rådgivende Ingeniører - og ser frem til det videre samarbejde!