Institutioner

Børn skal have mulighed for at skabe egen mening og indhold i hverdagen. De skal opleve, at deres måder at forvalte tid og rum, leg, venskaber og konflikter på bliver mødt med nysgerrighed og respekt. Samtidigt må læringsmiljøet være et demokratisk fællesskab, der sikrer deltagelsesmuligheder for alle børn, og hvor børn oplever sig selv som en aktiv del af beslutningsprocesser ud fra erfaringsniveau og formåen. Derfor må børn mødes med en differentieret pædagogisk indsats, så alle, også børn i udsatte positioner, har mulighed for at få erfaringer med at udfolde sig og begå sig i samfundet.


Institutions- og uddannelsesbyggeri ligger dybt i vores bevidsthed, og har gennem årene været en gennemgående opgavetype, vi har beskæftiget os med lige fra bygningssyn, renoverings-, ombygnings- og nybygningsopgaver.

Vores kompetencer danner et solidt fundament for at skabe et tæt samarbejde, hvor innovation og ”ud af boksen tænkning” er i hovedsædet i samarbejde med bygherren og brugerne.

I NOVA5 kan vi byde ind med vores viden og erfaring på rådgivning indenfor institutionsbyggeri. Vi ser det, som vores pligt og opgave at bidrage med at finde de rigtige løsninger, som tilgodeser både bygherres ønsker og visioner og pædagogernes og børnenes behov for en god og aktiv hverdag med leg og læring.

Vi bygger for mennesker, uanset om vi projekterer daginstitutionsfaciliteter, boligbyggeri eller er­hvervslokaler – Vi gør det for de mennesker, der skal færdes eller arbejde i vores bygninger.

NOVA5 Fokus

En af NOVA5’s primære arbejdsområder er Læring med opgaver for offentlige og private bygherrer, både som om- og tilbygning samt renovering og omdannelse.

NOVA5s kompetencer er bredt sammensat både fagligt og socialt. Vi værdsætter, at vores projekter bliver til i dialog såvel med bygherre og brugere som med andre rådgivere og internt mellem vores medarbejdere. Vi tillægger dialogen med brugerne stor værdi, og vi har igennem de sidste 25 år oparbejdet en betydelig erfaring i brugerinvolvering.
Den erfaring vi har oparbejdet gør, at vi kan inddrage principper og viden som understøtter princippet om et legende læringsmiljø, som inspirerer, motiverer og styrker nysgerrigheden med emner som: dagtilbud skal designes ud fra et børneperspektiv, inspirerende, overskueligt og transparent, mulighed for nicher og steder, der indbyder til ophold og fleksibel brug af rum i hverdagen og efter lukketid, udearealer er et ekstra rum i institutionen, overdækkede og uopvarmede arealer, lang levetid og sunde materialer samt energieffektivitet, god akustik, lys og luft.

At udforske, planlægge, programmere, tænke, tegne og gennemføre projekter af forskellig karak­ter og program - er centrale elementer i de opgaver vores tværfaglige rådgiverteam løser dagligt. Vi ved, at arbejdet kræver både arkitektoniske og tekniske færdigheder, når man arbejdet både nybyg og renovering af daginstitutioner, men også indlevelse, overblik og logistisk snilde. Netop dette kan NOVA5 tilbyde samt gennemtænkte løsninger, optimalt flow og brugbarhed.

Vores stab i NOVA5 er på 20-25 ansatte har massiv erfaring med institutionsbyggerier i praksis inden for: sundhed, trivsel, kloge m2, leg, bevægelse, inklusion, superoptimering, multianvendelse, arbejdsglæde, pædagogiske principper og arkitektonisk kvalitet - herunder komfort, bæredygtige materialer og nytteværdi.

NOVA5 Erfaring

Gennem tiden har vi bl.a. en fireårig rammeaftale med Greve Kommune angående bygherrerådgivning ved eta­blering af nye daginstitutioner i Hundige Øst og Greve. I takt med dette opsamler vi også her viden og nye tendenser omkring et legende læringsmiljø, som inspirerer, motiverer og styrker nysger­righeden.

Derudover har vi tidligere arbejdet på projekter som: Jerismosevej – Greve kommunes største institution, Lundebo integrerede institution for Greve Kommune, Even­tyrhaven i Havdrup – en nybygget institution udført i totalentreprise med fokus på særlige pæda­gogiske principper samt bygherrerådgivning for Børnebyen Christianshavn, Børnehuset Burlunden for Københavns Kommune og Børnehuset Alhambra park. Derudover har vi udført en del konkur­rencer vedrørende daginstitutioner i Dronningborg og Adamsminde, hvor der har været stort fokus på pædagogiske principper og læringsmiljøer som kan fungere som den tredje pædagog.

Her kan se vores læringsprojekter