Mindre Materiale. Mere Mening.

NOVA5 er en arkitektvirksomhed med baser i København og London. Vores primære arbejdsområder er Bolig, Læring og Kultur. Firmaet fortsætter og fornyer en stolt tradition, som arkitekter for folkeskolen og den almene sektor, de seneste år udvidet med en kraftig opgavetilvækst på det private marked, i sportens verden og internationalt. Arkitekturen udspringer af en social dagsorden kombineret med god byggeskik, hvor form, funktion, værdi, teknologi og miljø går hånd i hånd. NOVA5 minimerer forbruget, men øger oplevelsen. Vi tænker på nuet og fremtiden - ikke kun menneskets, men hele planetens. Nogen kalder vores arkitektur Ny Nordisk og Bæredygtig, vi kalder den Bevidst!


medarbejdere

Ressourcer og kvalitet hænger sammen. Derfor samler vi på kompetente, loyale medarbejdere. Vi beskæftiger i øjeblikket 30 engagerede arkitekter, konstruktører, studerende og praktikanter. Vores konstruktører og arkitekter har hver sin tillidsmand, og kønsfordelingen i firmaet er 50/50 både i ledelse og stab.

selskabsform

NOVA5 arkitekter as er et aktieselskab
stiftet i 1994.

CVR-nr. 18 51 59 46

organisation

NOVA5s ledelsesteam Jennifer Dahm Petersen, Niels Lund Petersen, Thomas Dahl og Hanne Vinkel Hansen - Alle arkitekter maa